Çocuk ve ergen psikiyatri’nin ilgilendiği sorunlarla ilgili bazı başlıklar

Çocuk ve ergen psikiyatri’nin ilgilendiği sorunlarla ilgili bazı başlıklar:

Çocuk ve ergen psikiyatrisi doğumdan 18 yaşına kadar bebekte, çocukta ve ergenlerde meydana gelebilen psikolojik sorunlar (hastalıklar) ile ilgilenmekle birlikte bu dönemlere ait yapısal sorunları da  daha sağlıklı ve verimli geçirmek için aileleri ve çocukları destekleyen bir bilim dalıdır

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu:

-sınıfta dolaşma

-dersi dinlememe

-dikkat dağınıklığı, dikkatini sürdürememe

-çok konuşma

-arkadaşlarıyla anlaşamama

-Sınıf kurallarına uyamama

Öğrenme bozuklukları:

     -yazı çirkinliği

-okuma yazmayı geç öğrenme

-matematik bozukluğu

-harf atlama, harf karıştırma

Çocukluk  çağı depresyonu:

    -uyku düzensizliği

-iştah değişiklikleri

-hırçınlaşma

-içine kapanma

Mental retardasyon:

-yaşına uygun olmayan duygusal ve davranışsal tepkiler

Yaygın gelişimsel bozukluk (otistik):

-iştah sorunu

-konuşma sorunu

-kendine zarar verme

-tekrarlayıcı hareketler

-uyku sorunları

asperger bozukluğu  

 Bebek ve okul öncesi sorunları:

    -beslenme sorunları

-uyku sorunları

-geç konuşma(iki yaşında iki kelimelik cümle bekleriz)

-tuvalet eğitimi

-hırçınlaşma, söz dinlememe

-aşırı hareketliliği korkular

-korkular(hırsız ,canavar,mikrop,…..)

Ergenlik sorunları:

-aile ile eskisi kadar zaman geçirememe

-aile ile çatışma

-ders başarısında düşme

-arkadaş ilişkilerinde problemler

-madde kullanımı

-sınavlarda heyecanlanma (performans sıkıntısı)

Travma yaratabilecek sorunlar:

-taciz

-aile fertlerinde yaşanan kayıplar

-şehir okul değişikliği

-kazalar…

Dışa atım bozukluklar:

-sadece gece idrar kaçırma

-idrar ve gaita kaçırma

Obsesif ve kompulsif bozukluk

Boşanma  ile birlikte yaşanabilen sorunlar

Evlatlık sorunları

Cinsel sorunlar

Tik bozukluğu ,istemsiz hareketler

Çocuk çağı şizofrenisi

 Unutulmamalıdır ki  yukarıdaki sorunlar sadece ilaç tedavisi ile değil çeşitli terapi metotları ile tedavi olabilen durumlardır.